A tanegység feldolgozása után: megismered Kazinczy Ferenc életét, pályaképét, nyelvújítói tevékenységét, betekintést nyersz a magyar felvilágosodás második korszakába, új fogalmakat sajátítasz el: ortológus, neológus, pamflet, megtanulod a nyelvújítás mibenlétét.

Az anyagot megtekintheted itt: https://zanza.tv//irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/kazinczy-ferenc-es-nyelvujitas

Szólj hozzá