Súbor interaktívnych úloh k jednotlivým témam.

Didaktické prostriedky z vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre materské školy a 1. až 4. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
1. a 2. ročník základných škôl:

Farby

Súbor interaktívnych úloh

1.Rodina a spoločnosť

Súbor interaktívnych úloh

2.Domov a bývanie

Súbor interaktívnych úloh

3.Voľný čas a záľuby

Súbor interaktívnych úloh

4.Vzdelávanie a práca

Súbor interaktívnych úloh

5.Doprava a cestovanie

Súbor interaktívnych úloh

dobble

6.Obchod a služby

Súbor interaktívnych úloh

7.Človek a príroda

Súbor interaktívnych úloh

8.Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

Súbor interaktívnych úloh

3. a 4. ročník základných škôl:

1.Vitajte v detskom tábore – Zoznámenie sa

Súbor interaktívnych úloh

2.Na detskom ihrisku

Súbor interaktívnych úloh

3.Nakupujeme

Súbor interaktívnych úloh

4.Cestujeme k starej mame – Kupujeme cestovný lístok

Súbor interaktívnych úloh

5.Na návšteve u starej mamy – rodinná oslava

Súbor interaktívnych úloh

6.V zábavnom parku

Súbor interaktívnych úloh

7.V reštaurácii

Súbor interaktívnych úloh

8.U lekára

Súbor interaktívnych úloh

——————————————————————————————————–

Szólj hozzá