Online osztályfőnöki órák

A távoktatás idején ugyancsak elengedhetetlen az osztállyal, mint közösséggel való munka. Mindannyian tapasztaljuk, hogy diákjaink hiányolják kortársaik jelenlétét. Még nehezebb azoknak, akiknek sokkal fiatalabb vagy idősebb testvérük van, vagy nincs is testvérük, s nincs lehetőségük megbeszélni élményeiket, nem feltétlenül tudnak ventilálni, azaz a felgyülemlett feszültséget valamilyen módon kibeszélni magukból. Ezért bátorítsuk diákjainkat, hogy keressék fel egymást, beszélgessenek „négyszemközt” is online térben. Ha van rá lehetőségünk, akár egyenként keressük fel őket, érdeklődjünk hogylétükről. Persze, emellett adjunk nekik lehetőséget arra, hogy az osztállyal is találkozhassanak az online órákon kívül, és igyekezzünk rendszeresen online osztályfőnöki órákat szervezni.

Hogyan nézhet ki egy online osztályfőnöki óra?

 1. Teázzunk együtt, beszélgessünk kötetlenül élményeinkről, a kihívásokról, osszuk meg egymással, hogyan érezzük magunkat aktuálisan.
 2. Válasszunk ki egy konkrét témát, melyről mélyebben is elbeszélgetünk, s mely aktuálisan segítheti diákjainkat a távoktatásban. Lehetséges témák:
  • napi rutin a távoktatás idején, hétköznapi teendők megszervezése
  • egészséges nassolás tanulás közben
  • helyes ülés a számítógépnél
  • elegendő mozgás bebiztosítása
  • biztonságos internethasználat
  • digitális detox szükségessége
  • kapcsolataink ápolása
  • új szabadidős tevékenységek kipróbálása
  • a tanuláshoz szükséges motiváció fenntartása

Az egyes témákhoz találjunk ki közösen heti kihívásokat, ezzel is motiválva diákjainkat. Az ellenőrizhető kihívásokban a legügyesebbeket virtuális jelvényekkel, kitüntetésekkel jutalmazhatjuk.

Néhány kihívásötlet a fenti témakörökhöz kapcsolódóan, melyek tarthatnak egy hétig, vagy akár egy hónapra is – ez függhet a közös megegyezéstől is.

 • Minden nap írjanak teendőlistát. Minden nap végén írjanak le két olyan dolgot, amiért aznap hálásak voltak. Készítsék el az ideális napirendjüket.
  • Minden nap igyanak meg másfél liter vizet. Egyenek minden nap két gyümölcsöt.
  • Készítsenek maguknak olyan plakátot, mely a helyes ülésre emlékezteti őket tanulás közben.
  • Minden órában csináljanak tíz guggolást. Sétáljanak naponta fél órát. Állítsanak össze egy öt perces tornagyakorlatsort.
  • Gyűjtsenek össze minél több tippet vagy tanácsot, hogyan lehet biztonságossá tenni az internethasználatot.
  • Minden nap 19.00 után már ne kapcsolják be a telefonjukat, számítógépüket, tabletjüket. Szervezzenek meg maguknak egy internetmentes napot a hétvégére, és írjanak róla naplóbejegyzést.
  • Készítsenek rajzlapot nagyszüleiknek. Írjanak levelet az egyik osztálytársuknak. Szüleikkel szervezzenek meg egy beszélgetős teadélutánt.
  • Próbáljanak ki egy olyan tevékenységet, amit eddig még sohasem: keresztrejtvényfejtés, hímzés, új társasjáték kipróbálása, fessenek kavicsra, csíráztassanak magot, olvassanak ki egy nap alatt egy könyvet, írjanak verset, készítsenek vacsorát, stb.
  • Keressenek motiváló idézeteket. Keressenek egy dalt, mely a tanulásra buzdító himnuszuk lesz.
 1. Játsszunk csak szórakozás céljából! Poroljuk le játéktárunkat! Lássunk néhány tippet:
  • szóban játszható játékok: barkochba, szólánc, fekete-fehér-igen-nem, közös mesefűzés, detektív sztorik, memóriajátékok, stb.
  • online táblát, vagy más applikációt igénylő játékok: kvízjátékok, Activity, akasztófa, Fedőnevek, Scribbl (https://skribbl.io/), egyéb társasjátékok (https://boardgamearena.com/)
  • közös rajzolás: az https://aggie.io/ honlapon regisztráció nélkül lehetőség van arra, hogy az online rajzlapunkat megosszuk másokkal, így valós időben alkothatunk együtt egy felületre – ez bármilyen rajzolós játéknak lehet a felülete (margóra: az online rajzlapot akár digitális faliújság megalkotására is használni lehet, vagy az osztály festményét is megalkothatjuk együtt a meghatározott szabályok szerint)

Játékleírások

Közös mesefűzés

Közösen megegyezünk arról, milyen sorrendben fogunk haladni a mesélés során. Ekkor az első ember egy mondattal elkezdi a mesét, a következő szintén csak egy mondatot fűz hozzá, és így folytatódik a játék tovább, emberről emberre, mondatról mondatra. Érdemes előre megegyezni, mennyi kört fogunk haladni a meseírás során, hogy ne legyen végtelen történet a mesénkből, és a meseírók is úgy igyekezzenek fűzni a történetüket.

Detektív sztorik (Logi-sztorik)

Ez egy dedukciós játék, ahol mi vagyunk a mesélők, a diákok a detektívek. Mi ismerjük a bűneset részleteit, ennek az alap információit megosszuk a diákokkal, akiknek az a feladatuk, hogy a bűneset részleteit feltárják. A mesélő csak igennel és nemmel felelhet a feltett kérdésekre. A játékhoz a történetek és megoldásaik itt érhetőek el: https://szjenoko.web.elte.hu/Jatek/logisztori/logisz.html

Fedőnevek

Az ismert társasjátékot az online térben is lehet játszani, ugyanis létrehozták azt az online felületet, ahol magyar szavakkal is játszani lehet a játékot – természetesen közben videóhívásban kell kapcsolatban lenni egymással.

Játékszabály: https://tarsasjatekrendeles.hu/shop_ordered/7237/pic/Gemklub/codenames-szabaly.pdf

Online felület: https://www.horsepaste.com/

 1. Játsszunk célirányosan! Ha van témához vagy nevelési célhoz köthető játékunk, vagy játékosított gyakorlatunk, melyet akár szóban, akár online táblán vagy más online felületen tudunk játszani, használjuk ki ezt a lehetőséget, majd beszéljük meg a tapasztaltakat. Néhány tipp, mely bármilyen témához jó eszközként használható:
  • A téma bevezetése előtt a Csak 20 kérdés játék játszásával kell kitalálniuk a diákoknak, mi lesz az óra témája. A játék nagyon hasonlít a barkochbához, viszont a kérdések száma korlátozott – a diákok csak 20 kérdést tehetnek fel. A diákoknak eldöntendő kérdéseket kell feltenniük a témával kapcsolatban, majd ezt követően közösen kell megtárgyalniuk, hogy a válaszok alapján milyen megoldásra következtetnek.
  • Dixit-kártyák használata: Kérjük meg a diákokat, hogy válasszanak egy-egy Dixit-kártyát, amit valamiért jellemzőnek találnak a témával kapcsolatban. Ilyenkor előre válogathatunk néhány kártyát, melyet egy kollázsban összeállítva megosztunk a diákok számára, vagy megosztunk velük egy online képgyűjteményt, ahonnan választaniuk kell (pl.: https://hu.pinterest.com/evamelinda11/dixit-cards/ )
  • A témával kapcsolatban gyűjtsünk össze olyan állításokat hármasával, melyek közül az egyik hamis, és a diákoknak ki kell találnia, melyik a hamis állítás.
  • Gyűjtsünk össze kb. 8-10 szót, kifejezést, melyeknek a fele a választott témával kapcsolatos, a másik fele véletlenszerű szó. A diákok feladata, hogy egyénileg, vagy párosokban írjanak egy rövid mesét, történetet vagy verset (a műfajban egyezzünk meg) az összes megadott szó felhasználásával, melynek kapcsolódnia kell a témához.

Ajánlott szakirodalom

Besnyi Szabolcs – Nagy Gábor Mápó: A játék nem játék. Optimus Tréning, Budapest, 2014.

Bishop, Beata – Rambala Éva – Böjte Csaba – Bagdy Emőke: Hidak egymáshoz. Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2011.

Ginnis, Paul: Tanítási és tanulási receptkönyv. Alexandra Kiadó, Pécs, 2018.

Gordon, Thomas: A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1989. 

Jean M. Twenge: iGeneráció. Akik közösségi médián és okostelefonon nevelkedtek. Édesvíz Kiadó, Budapest, 2018.

Liddle, Matthew D.: Tanítani a taníthatatlant. Pressley Ridge Magyarország Alapítvány, Budapest, 2008.

Molnár Kriszta (szerk.): Az élet játék 2. TANDEM, n.o., Komárom, 2014.

Rabec István – Zachar Erika (szerk.): Az élet játék. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2012.

Schulz von Thun, Friedemann: A kommunikáció zavarai és feloldásuk. Budapest, Háttér Kiadó, 2012. Tari Annamária: Generációk online. Budapest, 2015.

Kaszmán-Saróka Liliána

Számomra mindig is fontos volt, hogy egy csapattal együtt munkálkodva létrehozzunk valami olyat, aminek értelme és értéke van. Ha tanítok, ha trénerkedek, ha zenélek, ha kulturális megmozdulásokat is szervezhetek…, mindenütt egy a lényeg: olyan közösségi élményekért munkálkodni, mely a környezetemet gazdagabbá teszi. Szeretek olyan értékteremtő munkában tevékenykedni, melyben lehetőség van a növekedésre, a fejlődésre, a tanulásra. Hiszek a közösségek erejében, hiszek abban, hogy elsősorban alulról építkezve tudunk egyre közelebb kerülni egy elégedettebb és boldogabb élethez.

Tanulmányaim:

 • Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, magyar nyelv és irodalom és matematika tanári szak
 • Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Pozsony

Szólj hozzá