A képszerűség stíluseszközei a szépirodalmi szövegekben

A cél az, hogy megtapasztald, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét szövegben, nyelvhasználatban miként kap szerepet; a stílust hogyan befolyásolja a beszélő, a kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja. Felismerd és alkalmazd a megismert jelentéstani, stilisztikai és szövegtani jelenségeket a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek megítélésében, a szövegalkotásban.

Az anyagot megtekintheted itt: https://zanza.tv//magyar-nyelv/stilisztikai-alapismeretek/kepszeruseg-stiluseszkozei-szepirodalmi-szovegekben

Szólj hozzá